Alabare

Alabare! x4   D h

Alabare a mi Seńor! e A D

1.Todos unidos alegres cantamos D

Glorias y alabanzas al Seńor!   A

Gloria al Padre! (Gloria!)     A

Gloria al Hijo! (Gloria!)   A

Gloria al Espiritu de Amor!  AD

 

2. Alabad, a Jehova D

Naciones todas, pueblos todos alabadle! A

Porque ha engrandecido, sobre nosotros  A

su misericordia! D

La fidelidad de Jehova es para siempre! Alleluya! Amen! x2 D G D G A D


 

Tłumaczenie:

Będę chwalił x4

Będę chwalił mego Pana!

Wszyscy razem radośnie śpiewamy

Chwałę i uwielbienie Panu!

Chwała Ojcu (Chwała!)

Chwała Synowi (Chwała!)

Chwała Duchowi Miłości!

2. Chwalcie Jahwe!

Wszystkie narody, wszystkie wioski, chwalcie Go!

Bo zwiększył nad nami swoje miłosierdzie!

Wierność Jahve jest na zawsze! Alleluja! Amen! x2

  Free joomla themes

Kwartalnik Czas Maryi

Zamów Książkę

stat4u