Uwielbiam Cię (Magnificat)

muz. Agnieszka Beszłej

 

Uwielbiam Cię, uwielbiam                  a

Uwielbiam Cię, uwielbiam                  d

Uwielbiam Ciebie Panie! X2               F e  F e a (a)

 

Wielbi dusza moja Pana                      F G a G

I raduje się mój duch

w Bogu Zbawcy moim

Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej

Oto bowiem błogosławić będą mnie wszystkie pokolenia

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny!

Jego Imię jest święte, Jego miłosierdzie

z pokolenia na pokolenie, nad tymi,

którzy się Go boją!

Okazał moc swego ramienia

Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich

Strącił władców z tronu a wywyższył pokornych

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił!

Ujął się za swoim sługą Izraelem,

Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi

I jego potomstwu na wieki!

Wielbi dusza moja Pana!

 

  Free joomla themes

Kwartalnik Czas Maryi

Zamów Książkę

stat4u