joomla templates top joomla templates template joomla

Słowo wstępne - nr 1/2017

Karol Staszczyk. Opublikowano w Numer 2017/01 (1)

 

Kochani czytelnicy!

 Jest to dla mnie wielka radość, że publikujemy pierwszy numer katolickiego kwartalnika „Czas Maryi” wydawanego przez Fundację Guadalupe. Chcielibyśmy poprzez to dzieło przybliżyć Was wszystkich do Niepokalanego Serca Naszej Matki.

 

Pragniemy jak Ona głosić, że „wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny”, że nieustannie „okazuje moc Swego ramienia”, że „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją”. Wierzymy głęboko w Boże prowadzenie, a odczytując znaki czasów,  wsłuchujemy się w słowa kierowane do nas na okres zakończonego już roku liturgicznego: „Idźcie i głoście”. Posłuszni temu wezwaniu otwieramy się na Ducha Świętego i wraz z Nim oraz Maryją postanawiamy ewangelizować już nie tylko śpiewem, grą na instrumentach, świadectwem życia, ale również przez teksty kształtujące na prawdziwe dzieci Niepokalanej. Jak św. Maksymilian Maria Kolbe pragniemy zdobywać świat dla Niej i Jej syna!

W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować wszystkim zaangażowanym w to niezwykłe dzieło. Oczywiście najpierw kieruję myśli ku Najwyższemu. Dobry Boże, dziękujemy Ci za dar naszego wspólnotowego kwartalnika, dziękujemy za osoby, które przyczyniają się do wzrostu Twego Królestwa w nas i pośród nas, za czas nam ofiarowany i wszystkie łaski,
a zwłaszcza za te, których nie zauważamy. Dziękujemy również za dar naszych patronów, ich wstawiennictwo i opiekę. Bądź uwielbiony w tym wszystkim, co tworzysz. Niech rozpoczęte dzieło owocuje i niech służy wspólnocie Kościoła!

Dziękujemy Ci Maryjo za to szczególne zaproszenie, za to, że nie boisz się składać wielkich darów w glinianych naczyniach, że posługujesz się niedoskonałymi narzędziami. Dziękujemy za Twoją modlitwę, która nieustannie nam towarzyszy, wspiera nasz wysiłek i naszą pracę.

Dziękuję także wspaniałej redakcji i specjalnym gościom – przyjaciołom naszej wspólnoty: ks. Łukaszowi Brusowi oraz dr. Wincentemu Łaszewskiemu. Niech Pan z Maryją błogosławią Was każdego dnia i prowadzą ku radości życia wiecznego!

Wszystkim czytelnikom życzę miłej lektury. Niech Duch Święty działa i dotyka serc, aby przemienić je i upodobnić do Serca Matki!

 

Z uśmiechem na ustach i Bożą radością w sercu

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl