joomla templates top joomla templates template joomla

Słowo Duszpasterza - nr 1/2018 - Maryja wzorem prawdziwej miłości

ks. Tomasz Makarewicz SAC. Opublikowano w Numer 2018/01 (2)

 

Niektórzy policzyli, ile razy słowo miłość zostało użyte w Piśmie Świętym. Na przykład w Nowym Testamencie pojawia się 127 razy, z czego najwięcej w 1. Liście św. Jana (18 razy). W liście tym znajduje się również rozdział z rekordową liczbą wystąpień tego słowa w całym NT.

 

W 4 rozdziale słowo to zostało użyte aż 14 razy. Ale czy to naprawdę ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Słowo Boże prowadzi do spotkania człowieka z Bogiem, który stworzył wszystko z miłości i również z miłości oddał za człowieka życie?

Maryja jest dla nas ikoną, w którą wpisała się miłość do Chrystusa przez jej posłuszeństwo i macierzyństwo. Patrząc na Nią, możemy uczyć się miłości do Boga, dzielić się miłością tak, jak Ona to uczyniła. Miłość na kartach Pisma Świętego jest obecna na każdym miejscu, w każdym wersecie, każdym słowie, a nawet w pustych odstępach między nimi, ponieważ człowiek, pochylający się nad świętym tekstem i spotykający się w ten sposób z Panem, odkrywa jego obecność przepełnioną miłością. Jak Maryja otwierajmy serca na miłość Boga i sięgajmy po Pismo Święte, aby tak, jak Ona, odpowiedzieć na wezwanie do pełnienia woli Bożej z miłości.

 

Z błogosławieństwem.

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl