joomla templates top joomla templates template joomla

Słowo Duszpasterza - nr 2/2019 - Wynagradzam, bo kocham

ks. Łukasz Sidor. Opublikowano w Numer 2019/02 (6)

„Bal Wszystkich Świętych” zorganizowany przez Wspólnotę Rodzin Guadalupiańskich.

 

Bóg mnie kocha… Jestem kochany… To jedna z najważniejszych prawd naszego życia. Miłość Boga jest bezwarunkowa, On kocha zawsze i każdego!!! Wydaje się więc, że naturalną odpowiedzią człowieka ma być miłość do Boga. Jednak w tę nadzwyczajną relację wchodzi grzech, który odrzuca tę miłość, a nawet ją niszczy.

 

Nie wolno się nam jednak poddawać i trzeba podejmować walkę o miłość. Dlatego też mając świadomość, że naszymi grzechami obrażamy Najświętsze Serce Jezusa, gorejące miłością do nas, a także Niepokalane Serce Maryi, zjednoczone z Nim w pełni, potrzeba nam wynagradzać Bogu i Maryi za swoje grzechy i grzechy naszych sióstr i braci w wierze. Chcemy kochać Maryję i Boga, oddając Im chwałę i cześć poprzez nasze małe akty miłości, przez codzienne wybory zgodne z Ewangelią.

W tym numerze kwartalnika chcemy pokazać, jak konkretnie przez nasze czyny, wyrzeczenia, modlitwę możemy wynagradzać Sercu Jezusa i Maryi wszelkie zniewagi wyrządzane ludzką słabością. Niech lektura tych artykułów pomoże Wam odkryć miłość Boga, która uzdalnia nas do naszych aktów miłości, i odpowiedzieć na nią Bogu przez służbę drugiemu człowiekowi!

Z modlitwą i błogosławieństwem! +

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl