joomla templates top joomla templates template joomla

Słowo Duszpasterza - nr 4/2019 - Maryja, Patronka życia

ks. Łukasz Sidor. Opublikowano w Numer 2019/04 (8)

Zdjęcie na okładce przedstawia scenę Ofiarowania z musicalu „Życie Maryi”.

 

Matka Boża z Guadalupe, na potwierdzenie prawdziwości swoich objawień, pozostawiła na płaszczu Juana Diego swój wizerunek. Przedstawiał on Maryję w stanie błogosławionym. Świadczą o tym pewne elementy obrazu – szarfa, którą przepasana jest Matka Boża i lekko uwypuklone łono a na łonie umieszczony czteropłatkowy kwiat (nahui ollin), który był symbolem pełni życia.

 

Ten znak jest wystarczający, aby uznać Maryję za Patronkę życia poczętego. Jej przesłania w czasie objawień również potwierdzają prawdę, że Matka Boża chce być patronką życia ludzkiego. To Bóg daje życie, jest to wielki dar i łaska, dlatego też jest ono święte. We współczesnym świecie jesteśmy świadkami przerażającego zamachu na życie ludzkie, zbrodniczych praktyk, w których pozbawia się życia najsłabszych i bezbronnych istot ludzkich przez aborcję czy eutanazję. Dlatego Maryja wzywa nas wszystkich, abyśmy otoczyli szczególną troską życie – od poczęcia aż do naturalnej śmierci – przede wszystkim przez modlitwę a także działania pro life. Jest to dla nas zadanie trudne, ale konieczne. Maryja pragnie nam w tym pomagać, potrzebuje jednak naszej zgody i chęci współpracy, zawierzenia Jej swojego życia i innych, abyśmy razem ratowali życie – święty dar Boga. Matka Boża wzywa nas także do ratowania życia tych, którzy umierają duchowo – zatwardziałych grzeszników. Przez modlitwę, post, pokutę można z Nią ratować biednych grzeszników, do czego bardzo zachęcamy.

Kolejne wydanie naszego kwartalnika zarysowuje właśnie ten temat – ochrony życia, przyjmowania go z wielką czcią i szacunkiem, ale także zawierzenia się Maryi z którą można czynić wielkie i często nieprawdopodobne rzeczy.

Z modlitwą i błogosławieństwem +

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl