joomla templates top joomla templates template joomla

Słowo Duszpasterza - nr 1/2020 - Mój Ojcze

ks. Łukasz Sidor. Opublikowano w Numer 2020/01 (9)

Na okładce: Szczepan Barczyk z synami Franciszkiem i Michałem - członkowie Wspólnoty Rodzin Guadalupiańskich

 

Mój Ojcze… Każdy człowiek może tak mówić do Boga, bo On Sam tego pragnie. Jezus Chrystus objawił, że Bóg jest naszym Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci. Jak mówił św. Paweł: otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» (Rz 8, 15b).

 

Na mocy Chrztu Świętego staliśmy się więc umiłowanymi dziećmi Boga, dlatego też możemy mówić o dziecięctwie Bożym jako naszym powołaniu. Bóg zaprasza nas do tej osobistej, bardzo intymnej relacji ze Sobą. On chce, abyśmy stali się jak dzieci, pełne ufności, zawierzenia, prostoty. Aby rozwijać w sobie taką właśnie postawę, potrzebujemy doświadczenia tej niezwykłej i ogromnej miłości Boga – Ojca – Jego Opatrzności, która prowadzi nas przez życie. A Bóg, w swej łaskawości, daje nam nieustannie wiele znaków i potwierdza swoją miłość do nas. Przede wszystkim dał nam Maryję za Matkę. To Ona uczy nas, jak być dzieckiem Boga, Ona jest wzorem zaufania Bogu i Jego prowadzeniu. Ważne jest więc to, abyśmy dobrze odczytali znak Matki Bożej. Godność dziecka Bożego wzywa nas też do praktykowania w życiu cnót chrześcijańskich, które trzeba w życiu rozwijać. Bycie dzieckiem Boga to także przyjęcie konkretnych postaw, np. rad ewangelicznych, do których jesteśmy zaproszeni przez Słowo Boże.

Kolejne wydanie naszego Kwartalnika poświęcamy właśnie tej tajemnicy – tajemnicy bycia dzieckiem Bożym. Pamiętaj, że Bóg jest Twoim Ojcem. Bardzo Cię kocha. Jest zawsze blisko i troszczy się o Ciebie. Uwierz w Niego, zaufaj i powierz swoje życie, a On poprowadzi Cię drogą ku szczęściu.

Z modlitwą i błogosławieństwem +

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl