joomla templates top joomla templates template joomla

Słowo Duszpasterza - nr 3/2020 - Cała Piękna

ks. Łukasz Sidor. Opublikowano w Numer 2020/03 (11)

Na okładce: Scena kontemplacji wizerunku Matki Bożej z Guadalupe z musicalu „Życie Maryi”.

 

„Cała piękna” – te słowa w sposób naturalny natychmiast odnosimy do Matki Bożej. Ale co to znaczy, że jest „cała piękna”? Co chcemy wyrazić w tych słowach? Patrząc na życie Maryi opisane w Biblii, widzimy, jak Jej piękno powoli się przed nami odkrywa. Każda chwila Jej życia, pełnienie woli Bożej, odsłania Jej piękno. „Piękna”, ponieważ w pełni otwarta na Ducha Świętego, wypełniona łaską Bożą, ale też wsłuchana w Słowo Boże pragnie odpowiedzieć na nie swoim „fiat” – niech mi się tak stanie! Przez to chce pokazać nam jak wielki, dobry, święty i piękny jest Bóg. Jak piękny jest Ten, który nas stworzył, co więcej, uczynił nas na swój obraz i podobieństwo, a więc i w każdym człowieku ukrył cząstkę swego piękna. Dlatego Maryja jest dla nas wzorem pięknego życia, odkrywania Boga, ale też Ona przypomina nam, że my również jesteśmy piękni – pięknem Boga. Jako Jego stworzenia jesteśmy dobrzy, wszystkie Jego dzieła są dobre i piękne (por. Rdz 1, 31). Należy o tym nieustannie pamiętać.

Warto każdego dnia odkrywać tę prawdę i te obszary piękna Bożego stworzenia w sobie odsłaniać. Słuchając Bożego Słowa, jesteśmy zaproszeni do odpowiedzi na Boże wezwanie poprzez rozwijanie swoich talentów, charyzmatów i pokładów dobra ukrytych w nas przez Stwórcę. Bóg chce, abyśmy i my byli „cali piękni” pełnią łaski – tak jak Maryja – pamiętając, że to On jest tego źródłem. To piękno w nas, to nie tylko wygląd zewnętrzny, ale to przede wszystkim piękno duszy – złożone w niej dobro, które trzeba rozwijać, troszczyć się o nie, chronić i dzielić się nim. Kolejny numer naszego kwartalnika, jest okazją dla nas, do podzielenia się z Wami tym, co w nas złożył Bóg. Ufamy także, że pomoże odkrywać piękno ukryte w głębi serca. Niech wstawiennictwo „całej pięknej” – Maryi, umacnia nas w naszej drodze do pełni dobra, miłości i piękna, która jest w Bogu.

Z modlitwą i błogosławieństwem +

 

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl