joomla templates top joomla templates template joomla

Serce Matki najlepiej zna i kocha swoje dzieci

Niepokalane Serce Maryi - Leopold Kupelwiese.

 

Maryja, jako nasza najlepsza Matka, chce wypraszać dla swoich dzieci potrzebne łaski, płynące od Boga przez Jej Niepokalane Serce. Pragnie, byśmy chronili się w tym Sercu, które najbardziej pragnie naszego zbawienia i przyciągania dusz do Jezusa.

 

Jednak oprócz miłości od swoich dzieci, Serce Najświętszej Maryi Panny doznaje także wielu zranień od dusz, które nie uznają Jej jako Matki Zbawiciela oraz Jej roli w dziele zbawienia i życiu Kościoła. Stąd Maryja w objawieniach fatimskich prosi o wynagradzanie Jej Niepokalanemu Sercu wszelkich zniewag. Konkretnym sposobem na spełnienie tej prośby jest nabożeństwo „pięciu sobót miesiąca”.

 

Maryja w objawieniach fatimskich prosi o wynagradzanie Jej Niepokalanemu Sercu wszelkich zniewag.

 

Początek historii tego nabożeństwa sięga objawienia Maryi z dnia 13 lipca 1917 roku, w którym wypowiedziała następujące słowa: „Przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty”. Dokładne określenie roli i warunków nabożeństwa otrzymała s. Łucja w dniu 10 grudnia 1925 roku. W trakcie objawienia ujrzała Maryję z Dzieciątkiem Jezus, która pokazała jej serce otoczone cierniami. Dzieciątko Jezus poprosiło ją wtedy, by „miała współczucie z Sercem Jego Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. Natomiast Maryja powiedziała „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Wśród wymienionych elementów nabożeństwa bardzo ważnym jest wzbudzenie intencji wynagradzającej. W słowach kierowanych do s. Łucji w czasie objawień, Jezus zaznacza, że wartość nabożeństwa zależy od woli zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Jego Matki.

Na pytanie skierowane do Jezusa, dlaczego nabożeństwo składa się z pięciu sobót, s. Łucja otrzymała taką odpowiedź:

„Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.

Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.

Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.

Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia.

To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.

Odprawienie nabożeństwa „pięciu sobót miesiąca” wiąże się z obietnicą Matki Bożej, w której zapewnia, że dusze, które w taki sposób podejmują wynagradzanie, mogą liczyć na Jej obecność w czasie ich śmierci i udzielenie w nim wszelkich łask potrzebnych do zbawienia. Z właściwym wypełnianiem warunków nabożeństwa oraz z szerzeniem go wśród coraz większej liczby dusz jest również połączona obietnica nastania pokoju na świecie.

 

Maryja zapewnia nas, tak jak kiedyś Łucję w Fatimie, o Swojej nieustannej opiece.

 

Nasza najlepsza Matka w swoich objawieniach w Fatimie wzywa nas, abyśmy podejmowali dzieło wynagradzania Jej Niepokalanemu Sercu. Kieruje do nas prośbę o pomoc w przyprowadzaniu dusz do Jej Serca, przez które płynie na świat tak wiele łask. Może wypełnienie wszystkich warunków nabożeństwa wydaje się trudne. Jednak podejmowane z miłości do Maryi i z Jej pomocą, są możliwe do wypełnienia. I tak jak matka nie opuszcza swojego dziecka, tak i Maryja zapewnia nas, tak jak kiedyś Łucję w Fatimie, o Swojej nieustannej opiece nad nami: „…ja cię nigdy nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do nieba”. W każdą pierwszą sobotę miesiąca mamy możliwość odpowiedzi na tę wielką miłość Serca Maryi.

 

 

Warunki wypełnienia nabożeństwa polegają na:

- przystąpieniu do spowiedzi świętej - w pierwszą sobotę miesiąca lub wcześniej,

- przyjęciu Komunii Świętej,

- odprawieniu 15 minut rozważania tajemnic Różańca Świętego,

- odmówieniu jednej dowolnej części Różańca Świętego w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

 

Bibliografia:

Łucja z Fatimy i jej kuzyni, Joao Cesar das Neves, Edycja Świętego Pawła, 2016

www.sekretariatfatimski.pl

www.pierwszesoboty.pl

 

Maryja objawiając się dzieciom w Fatimie prosiła o modlitwę różańcową.

 

Ewelina Mazur

Pielęgniarka. Posługuje śpiewem i tańcem, w redakcji kwartalnika Życie Maryi oraz jako animatorka przy wspólnocie Rodzin Guadalupiańskich.

Artykuły:

Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl