joomla templates top joomla templates template joomla

Pismo Święte to mądrości nie tylko duchowe – przeczytaj Biblię w rok

Pismo Święte na swoich kartach zawiera mnóstwo mądrości dotyczącej naszych codziennych spraw.

 

Mam taką myśl, że my nie do końca korzystamy z mądrości, którą Bóg dał nam w swoim Słowie, spisanym w Piśmie Świętym. Biblia w pierwszej kolejności zawiera wskazania, dotyczące rzeczy najważniejszych: relacji z Bogiem, zbawienia, spraw duchowych. Często zapominamy jednak o tym, że Bóg przecież doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nasze życie to też całe mnóstwo spraw, powiedzielibyśmy „przyziemnych” - związanych z ciałem, zdrowiem, jedzeniem, pracą, pieniędzmi, zarządzaniem dobrami materialnymi, realizacją celów, relacjami z ludźmi, itp. - dlatego Pismo Święte zawiera również całe mnóstwo mądrości dotyczących tych spraw.

 

Pismo Święte – a wraz z nim cała mądrość płynąca z chrześcijaństwa – jest jednym z filarów naszej (jeszcze) dominującej na świecie cywilizacji. Możemy nawet powiedzieć, że jest jednym z ważniejszych jej filarów i gdyby nie mądrość płynąca z Pisma Świętego, nasz świat nie wyglądałby tak jak wygląda. To m.in. takie biblijne wskazania jak:

Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi (Rdz 1,28b).

 

czy:

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19).

 

sprawiły, że Cywilizacja Zachodu (jeszcze) nadaje kształt światu.

Tak mi się wydaje, że niestety my czasami nie dostrzegamy tej mądrości i sprowadzamy Pismo Święte tylko do niedzielnych czytań, których słuchamy w kościele i które następnie omawiane są pod kątem spraw życia duchowego. Oczywiście to jest istota Bożego przekazu, która powinna stanowić fundament całości naszego życia. Jednak za chwilę przychodzi poniedziałek, a wraz z nim całe mnóstwo „przyziemnych” spraw związanych z nauką i pracą, jedzeniem, pieniędzmi, relacjami z innymi, podejmowaniem ważnych i tych mniej ważnych decyzji, zarządzaniem dobrami materialnymi, itp. Wtedy jakby zapominamy, że Boga też obchodzą te nasze codzienne sprawy i nie chce zostawiać nas z nimi samych. My jednak – zamiast szukać porad płynących z Bożej mądrości – często szukamy ich w Internecie, gdzie znajdziemy całe mnóstwo „łatwych rozwiązań”, płytkich porad, lifehacków, sposobów na ułatwienie sobie życia, itp., które nie zawsze mają sens, a czasami nawet są wręcz przeciwskuteczne.

 

Boga też obchodzą te nasze codzienne sprawy i nie chce zostawiać nas z nimi samych.

 

Tymczasem na kartach Pisma Świętego odnajdujemy całe mnóstwo mądrości dotyczącej tych spraw. Zobaczcie, że pomimo tego, że Pismo Święte powstało dawno temu i w innej, niż nasza kulturze, to jednak przecież niezmienne pozostają Boże zasady, zgodnie z którymi Bóg zorganizował świat. Kiedy kupujemy jakiś nowy sprzęt, nie zawsze czytamy instrukcję obsługi z myślą w stylu: „no przecież wiem, jak działa pralka”. O ile, nieprzeczytanie instrukcji obsługi pralki, może co najwyżej spowodować uszkodzenie jej samej lub znajdujących się w niej ubrań (szkoda by było jednak zniszczyć Twoją ulubioną koszulę, czyż nie?), to nieprzeczytanie „instrukcji obsługi życia”, jaką dał nam Bóg w swoim Słowie, może spowodować „zniszczenie życia” swojego i ludzi wokół. Tego natomiast na pewno nikt z nas by nie chciał. (Przytaczam ten przykład z pralką, ponieważ sam kiedyś podłączałem pralkę bez przeczytania instrukcji obsługi, przez co nie usunąłem śrub zabezpieczających bęben. Zdałem sobie z tego sprawę dopiero wtedy, kiedy pralka zaczęła przesuwać się po całej łazience i zaczęły z niej wypadać metalowe elementy, na szczęście ostatecznie nic się jej nie stało).

Pozwólcie, że w tym miejscu przybliżę Wam tylko kilka takich życiowych biblijnych porad dotyczących różnych „przyziemnych” spraw:

 

- nie pracuj dla pieniędzy, ale dla wartości, która Twoja praca daje innym i dla chwały, jaką przynosi Bogu (akurat o tej kwestii w Biblii jest bardzo dużo – tutaj przytaczam dosłowny fragment):

Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje [odkładając] do dziurawego mieszka! (Ag 1,6).

 

- jeśli chcesz mieć dużo pieniędzy, oddawaj 10% swoich zarobków na Boże cele:

Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze (Ml 3,10).

 

- nie wydawaj wszystkich pieniędzy, a kiedy Ci się powodzi oszczędzaj co najmniej 20% zarobków (dużo, czyż nie?):

Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać piątą część urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości (Rdz 41,34).

 

- nie buduj domu za cudze pieniądze, czyli nie bierz kredytu, na nieruchomość, której jeszcze nie ma (np. na dom lub mieszkanie)

Kto buduje dom za cudze pieniądze, podobny jest do gromadzącego kamienie na własny grobowiec (Syr 21,8).

 

- podlewaj rośliny bezpośrednio do korzeni, bieżącą, przepływającą wodą:

Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada (Ps 1,3).

 

- nigdy nie dąż do wprowadzania sprawiedliwości przemocą (ta kwestia poruszana jest w Biblii wielokrotnie – tutaj przytaczam najbardziej obrazowe porównanie):

Czym jest pożądanie eunucha, by dziewczynę pozbawić dziewictwa, tym jest przeprowadzanie sprawiedliwości przemocą (Syr 20,4).

 

- nigdy nie upijaj się w towarzystwie pięknej kobiety, bo możesz (dosłownie) stracić głowę:

A Holofernes zachwycał się nią [Judytą] i pił bardzo wiele wina, tyle, ile w jednym dniu nigdy nie wypił, odkąd się urodził. (...) I podeszła do słupa nad łożem przy głowie Holofernesa, zdjęła jego miecz ze słupa, a zbliżywszy się do łoża ujęła go za włosy i rzekła: «Daj mi siłę w tym dniu, Panie, Boże Izraela!» I uderzyła go dwukrotnie z całej siły w kark, i odcięła głowę (Jdt 12, 20. 13, 6-8).

 

Powyżej przytoczyłem tylko kilka takich życiowych biblijnych porad. Mogą one wydać się cytatami wyrwanymi z kontekstu, streszczają jednak mądrość dotyczącą danego zagadnienia. W kolejnych numerach naszego kwartalnika zechcę Was zaprosić do głębszej analizy porad i mądrości biblijnych, dotyczącej poszczególnych spraw naszego życia. Tam będzie więcej miejsca na głębszą analizę.

Pamiętajmy też o tym, że Pismo Święte należy zawsze interpretować w duchu mądrości Kościoła. Wiele biblijnych porad jest oczywistych, ale wiele fragmentów może być też dla nas niezrozumiałych i ich samodzielna interpretacja może „zwieść nas na manowce”. Dlatego zawsze szukajmy komentarzy i interpretacji, zgodnych z nauczaniem Kościoła: czytajmy komentarze świętych, biblistów i ludzi Kościoła, szukajmy rady kapłanów i słuchajmy kazań.

W związku z obfitością biblijnej mądrości, chciałbym zaprosić czytelników naszego Kwartalnika do podjęcia wyzwania przeczytania całego Pisma Świętego w rok (wraz z notowaniem). Pismo Święte, które czytamy w Kościele Katolickim, składa się z 1328 rozdziałów. Do tego warto czytać wprowadzenia do poszczególnych ksiąg, które rozjaśniają nam kontekst historyczny, kulturowy i teologiczny danej księgi. Przyjęte w liturgii Kościoła w Polsce V wydanie Biblii Tysiąclecia zawiera 73 takie wstępy (nie każda poszczególna księga ma własny wstęp, ale są wstępy do grup ksiąg). Łącznie daje to 1401 rozdziałów i wstępów. Dzieląc tę liczbę na 365 dni w roku otrzymamy w przybliżeniu: 3,84. Tak więc moglibyśmy czytać 4 rozdziały (lub wstępy) po kolei dziennie (dokładnie to przez 307 dni, a potem przez 57 dni po 3 i ostatniego dnia 2). Chcę Wam polecić jednak inny sposób.

 

Pismo Święte dzieli się na trzy rodzaje ksiąg:

- historyczne (w ST: od Księgi Rodzaju do Drugiej Księgi Machabejskiej, w NT: Ewangelie i Dzieje Apostolskie);

- prorockie (w ST: od Księgi Izajasza do Księgi Malachiasza, w NT: Apokalipsa Świętego Jana);

- mądrościowe, czyli dydaktyczne (w ST: od Księgi Hioba do Księgi Mądrości Syracha, w NT: listy apostolskie).

Możemy więc codziennie czytać następujące księgi:

- czytanie z Nowego Testamentu – codziennie jeden rozdział;

- czytanie z ksiąg historycznych
i prorockich Starego Testamentu – codziennie dwa rozdziały;

- czytanie z ksiąg mądrościowych Starego Testamentu – codziennie jeden rozdział.

Tak schemat czytania wygląda na początku, a potem zmniejsza się liczba rozdziałów codziennie czytanych. W celu ułatwienia czytania, przygotowałem arkusz Excel, który wskazuje czytanie na dany dzień. Arkusz ten można pobrać z mojego bloga (jakdzialacskutecznie.pl/biblia-w-rok). W komórce dla pierwszego dnia (zielona, komórka B2) ręcznie wpisujemy datę rozpoczęcia czytania (przecież nie musi to być 1 stycznia), a pozostałe daty ustawią się same (uwzględniając lata przestępne).

 

Zachęcam do czytania i życia na co dzień Bożą Mądrością, zawartą w Piśmie Świętym, a wtedy w naszym życiu, spełniać się będą Boże obietnice, dotyczące dobrodziejstw zarówno duchowych, jak i materialnych (których w Piśmie Świętym jest bardzo dużo – tutaj przytoczmy tylko kilka na zachętę):

Jam Mądrość - Roztropność mi bliska, posiadam wiedzę głęboką. (...) Tych kocham, którzy mnie kochają, znajdzie mnie ten, kto mnie szuka. Bogactwo jest ze mną i sława, wspaniałe dobra i prawość; mój owoc cenniejszy niż złoto, a plony niż srebro najczystsze. Drogą prawości ja kroczę, ścieżkami sprawiedliwości, by przyjaciół obsypać bogactwem i napełnić ich skarbce. (...) Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana (Prz 8,12. 17-21. 32-35).

 

W arkuszu Excel, który możecie pobrać z mojego bloga wpisuje się datę rozpoczęcia czytania, a pozostałe daty zmieniają się automatycznie.

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl