joomla templates top joomla templates template joomla

Wieczernik Różańca Rodzinnego - Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje

Przystąpienie do Wieczerników Różańca Rodzinnego zakończone jest błogosławieństwem rodzin.

 

Dlaczego potrzebna jest modlitwa różańcowa w rodzinach?

 

Niniejszy artykuł streszcza treść pierwszej konferencji głoszonej w ramach programu przygotowania rodzin do przystąpienia do inicjatywy Wieczerników Różańca Rodzinnego, realizowanej przez Wspólnotę Guadalupe. Więcej informacji o inicjatywie Wieczerników znajdziecie na naszej stronie internetowej.

 

 

Wyjątkowa misja rodziny w świecie

Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście do Rodzin z roku 1994 napisał: [Syn Boży] wszedł w dzieje ludzi poprzez rodzinę (...), objawił się w rodzinie i poprzez rodzinę, w której zechciał narodzić się by wzrastać.1 W  „Redemptoris Custos“ (Adhortacji apostolskiej o św. Józefie) mówiąc o małżeństwie św. Józefa i Najświętszej Maryi Panny, papież mówi: Zbawiciel rozpoczął dzieło zbawienia od tej dziewiczej i świętej unii, w której objawia się Jego wszechmocna wola oczyszczenia i uświęcenia rodziny, tego sanktuarium miłości i kolebki życia.

 

Zbawiciel rozpoczął dzieło zbawienia od tej dziewiczej i świętej unii, w której objawia się Jego wszechmocna wola oczyszczenia i uświęcenia rodziny, tego sanktuarium miłości i kolebki życia.

 

Jakże bogata nauka płynie stąd dla dzisiejszej rodziny! Ponieważ istota i zadania rodziny są ostatecznie określone przez miłość, zaś rodzina(...) otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości (...).2

 

 

Dlaczego rodzina jest dziś atakowana?

Obecnie widzimy szczególny atak złego na małżeństwo, rodzinę i świętość życia. Bez rodziny bowiem, Kościół straci swój fundament. To dlatego szatan tak zaprzecza podstawowym funkcjom rodziny opisanym
w rozdziale trzecim Familiaris Consortio3. Tym samym:

- uderza w tworzenie wspólnoty osób, m.in. poprzez głośne wołanie o dopuszczalność „małżeństw jednopłciowych” czy wszechobecnego konkubinatu (mieszkanie ze sobą bez ślubu) i promowaniu nieczystości
i plagę rozwodów (w 2017 roku
w Polsce rozwiodło się 65 tysięcy małżeństw);

- uderza w służbę życiu, poprzez promowanie antykoncepcji, aborcji, adopcji dzieci przez pary homoseksualne;

- uderza w udział rodziny w rozwoju społeczeństwa, zabierając prawo rodzicom w decydowaniu o wychowaniu dzieci w wierze i moralności. Jest to widoczne chociażby w ustanowionych Standardach edukacji seksualnej WHO z roku 2013;

- uderza w uczestnictwo rodziny w życiu i posłannictwie Kościoła, poprzez medialny antyklerykalizm i sekularyzację społeczeństwa. Głównym celem szatana stali się młodzi - buntuje ich przeciwko regułom i przykazaniom − najczęściej szóstemu: nie cudzołóż, głosząc hasła o fałszywej „wolności”, gdzie każdy decyduje o tym, co jest moralnie dobre lub złe.

Wszystkie wymienione powyżej kwestie są tylko przykładami ataków na rodzinę, a jest ich o wiele więcej.

Siostra Łucja dos Santos, której w roku 1917 w Fatimie objawiała się Matka Boża, napisała pewien list do kardynała Carla Cafarry, w którym opisuje powyższą sytuację. Kardynał był odpowiedzialny za przygotowanie Papieskiego Instytutu dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w roku 2005 i poprosił Siostrę Łucję o modlitwę. W liście Siostry mocno wybrzmiały słowa: Decydująca konfrontacja między Królestwem Bożym i szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny. Napisała także: Nie lękajcie się, Matka Boża już zmiażdżyła mu głowę.4

 

Decydująca konfrontacja między Królestwem Bożym i szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny.

 

 

Różaniec to remedium na kryzys rodziny

Jak bronić rodzinę? Jak sprawić, by rodzina pełniła misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości? Jak sprawić, by małżeństwo było szczęśliwe i pełne wzajemnego szacunku i miłości? Jak wychować dzieci, by nie zeszły na złą drogę?

Odpowiedź daje nam Matka Boża. Od końca XIX wieku liczba objawień maryjnych lawinowo wzrosła. Opisanych objawień jest ponad tysiąc, jednakże trzeba do tej liczby dodać kilka czy nawet kilkanaście tysięcy objawień współczesnych5. W jednym z orędzi przekazanych przez Matkę Bożą czytamy:

Dlaczego w tych czasach staję się obecna pośród was w nowy, stały i nadzwyczajny sposób? Ponieważ są to czasy panowania Mego przeciwnika, czerwonego Smoka, szatana, starodawnego węża, któremu zmiażdżę głowę. Pod jarzmem jego władzy wzrastają wasze cierpienia i próby, rany i upadki. Przez to zagraża wam wszystkim większe niebezpieczeństwo potępienia się. Objawiam się wam w nadzwyczajny sposób, aby zachęcić was do zaufania, nadziei, schronienia się we Mnie – przez wasz akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Moja obecność staje się tym silniejsza, im bardziej zbliża się Moje zwycięstwo i ostateczna klęska szatana. To dlatego zapraszam was wszystkich do patrzenia na Mnie z ufnością i wielką nadzieją.6

Najświętsza Maryja Panna, w swoich objawieniach przychodzi nam na pomoc i daje nam do ręki przeciwko zakusom złego skuteczną „broń“ – różaniec. Tak o nim mówi w jednym ze swoich orędzi:

Moją szczególną ulubioną modlitwą jest Różaniec Święty. W czasie moich licznych objawień zawsze zapraszam do odmawiania go. Jednoczę się z tymi, którzy go odmawiają i proszę o to wszystkich – z niepokojem i matczyną troską. Dlaczego Święty Różaniec jest tak skuteczny? Ponieważ jest modlitwą prostą, pokorną, która kształtuje was duchowo do małości, łagodności i prostoty serca. Szatanowi udaje się zdobyć dziś wszystko przez ducha pychy i buntu wobec Boga. Rodzą w nim przerażenie ci, którzy postępują za waszą Niebieską Mamą, drogą małości i pokory(...).7

 

Dlaczego Święty Różaniec jest tak skuteczny? Ponieważ jest modlitwą prostą, pokorną, która kształtuje was duchowo do małości, łagodności i prostoty serca.

 

Kiedy świat coraz częściej przynosi niepokój i hasła, które sprzeciwiają się godności Dzieci Bożych, zechciejmy spojrzeć w górę i odnajdziemy odpowiedzi. Naszym celem jest niebo i życie wieczne! W świecie istnieje błędne przekonanie, że przestronna brama i szeroka jest droga, która wiedzie do zbawienia, a ciasna jest ta, która wiedzie do potępienia. Jakże często istnieje przekonanie o tym, że jeśli nie jest się seryjnym mordercą, czy złodziejem, to nie pójdzie się do piekła. Pan Jezus jednak w Ewangelii św. Mateusza mówi: Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują (Mt 7, 13-14).

Matka Boża w Fatimie w objawieniu z 13 lipca 1917 r. powiedziała dzieciom: Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie.8 Jak pisze św. Ludwik: zbawienie świata rozpoczęło się od „Zdrowaś Maryjo“.9

 

 

Zwycięstwa różańcowe w historii świata

Wiele osób gardzi modlitwą różańcową i uważają [ją] za kobiece nabożeństwo, dobre dla ciemnych mas, dla nieuków i dla takich, którzy nie umieją czytać.10 Jednakże Różaniec jest modlitwą pełną mocy, o czym przypomina nam historia. Zwycięstwo pod Lepanto w październiku 1571 roku, kiedy Europie zagrażała inwazja islamu; Cud nad Wisłą, gdzie Maryja uratowała nasz kraj przed bolszewikami. Uratowane przed komunizmem lub wyzwolone z niego dzięki modlitwie różańcowej narodu zostały także: Austria, Brazylia, Portugalia. Również na Filipinach dyktatura upadła dzięki modlitwie różańcowej11. Św. Jan Paweł II w 1981 roku nadał  Różańcowi moc egzorcyzmu12. Abp Fulton Sheen napisał: Pary małżeńskie powinny codziennie wieczorem odmawiać wspólnie Różaniec, bo ich wspólna modlitwa jest czymś więcej niż oddzielne modlitwy każdego z małżonków. Gdy rodzi się dziecko, powinni odmawiać go przy łóżeczku, tak jak modlili się Józef i Maryja.13 Jednak to co powinno nas najbardziej przekonać do modlitwy różańcowej to prośba Maryi, naszej Matki, która między innymi w Fatimie powtarzała zdanie: Chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec. Również w Akita Matka Boża powiedziała: Jedyna broń, jaka wam pozostanie, to różaniec i znak pozostawiony przez mego Syna. Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy. (...) Odmawiaj jak najczęściej różaniec. Tylko Ja jedna wciąż mogę ocalić was przed zbliżającym się nieszczęściem. Ci, którzy mi zaufają, zostaną ocaleni.14

 

Jednak to co powinno nas najbardziej przekonać do modlitwy różańcowej to prośba Maryi, naszej Matki, która między innymi w Fatimie powtarzała zdanie: Chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec.

 

Święty Jan Paweł II napisał o rodzinie, że jest sanktuarium miłości i kolebką życia.

 

 

Ojciec Patryk Peyton – twórca Krucjaty Różańca Rodzinnego

Jednym z tych, którzy wypełnili wezwanie Maryi był Czcigodny Sługa Boży Ojciec Patryk Peyton, który przez całe swoje życie rozszerzał nabożeństwo do Różańca Świętego w rodzinach. To on był twórcą Krucjaty Różańca Rodzinnego, która przyciągała miliony rodzin. W Stanach Zjednoczonych rozpoczął program radiowy, gdzie odmawiał różaniec z gwiazdami Hollywoodu. Skąd się jednak wzięła ta jego miłość do Maryi i różańca? Otóż, odkąd był dzieckiem jego rodzina modliła się na różańcu. Kiedy był jeszcze klerykiem, zachorował i był bliski śmierci. Poprzez modlitwę różańcową, Matka Boża wyjednała mu łaskę uzdrowienia. Wtedy obiecał Jej, że zrobi wszystko, by jak najwięcej rodzin modliło się na różańcu. Mottem Krucjaty Różańca Rodzinnego były słowa: Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.

I nie jest to tylko pusty slogan. W wielu badaniach naukowych widoczne jest to, że wspólna modlitwa i wspólne wartości małżonków chronią przed rozwodem15.

Peyton organizował także zloty różańcowe, które gromadziły miliony osób na całym świecie. W ciągu całego swojego życia zorganizował 540 takich spotkań. Aby pokazać jak wielkie były te przedsięwzięcia, weźmy przykład Rio de Janeiro, gdzie na zlot przybyło 1,5 miliona osób, amilion przyrzekło odmawiać różaniec w rodzinie. Zlot był tak popularny, że z jego powodu przeniesiono nawet narodowy mecz piłki nożnej!

Motto, które towarzyszyło zlotom różańcowym brzmiało: Świat modlitwy jest światem pokoju.

Święty Jan Paweł II w 2002 roku pisał tak:  Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić tego cennego dziedzictwa. Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.16

 

 

Zaproszenie do włączenia się do Wieczerników Różańca Rodzinnego

Zapraszamy zatem wszystkich chętnych do włączenia się w „Wieczernik Różańca Rodzinnego”, który polega na odmawianiu codziennie jednej części Różańca Świętego (5 tajemnic), w którym modlimy się w intencjach naszej rodziny, intencjach Matki Bożej oraz za kapłanów. Aby przystąpić do Wieczerników potrzeba przynajmniej dwóch osób z rodziny (Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20)). Można przystąpić mając już inne zobowiązania modlitwy różańcowej (np. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Różaniec rodziców za dzieci), wtedy po prostu dołączamy te intencje do różańca. Najważniejsze jest to, by modlitwa różańcowa jednoczyła rodzinę

Święty Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio napisał: Rodzice chrześcijańscy mają szczególne zadanie wychowania dzieci do modlitwy, wprowadzenia ich w stopniowe odkrywanie Bożego misterium i nauczenia osobistej z Nim rozmowy. Zasadniczym i niezastąpionym elementem wychowania do modlitwy jest konkretny przykład, żywe świadectwo rodziców: tylko modląc się wspólnie z dziećmi (...), ojciec i matka zstępują w głąb serc dzieci pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe. Posłuchajmy wezwania, które Paweł VI skierował do rodziców. „Matki, czy uczycie wasze dzieci modlitwy chrześcijańskiej? Czy przygotowujecie je w łączności z kapłanami do sakramentów wieku dziecięcego: spowiedzi i komunii świętej, bierzmowania? Czy przyzwyczajacie je myśleć w chorobie o Chrystusie cierpiącym? Wzywać pomocy Matki Bożej i Świętych? Czy odmawiacie Różaniec w rodzinie? A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przykład — prawego myślenia i działania — poparty wspólną modlitwą jest lekcją życia, stanowi akt kultu szczególnie zasługujący; wnosicie w ten sposób pokój w progi domu. Pamiętajcie: w ten sposób budujecie Kościół”.17

 

 

Przypisy:

1 Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam Sanne (2.02.1984), nr. 2.

2 Jan Paweł II, Redemptoris Custos (15.08.1989), nr.7.

3 Jan Paweł II, Familiaris Consortio (22.11.1981), nr. 15.

4 http://www.sekretariatfatimski.pl/866-decydujace-starcie-szatana-z-bogiem-dotyczymalzenstwa-i-rodziny (źródło: Radio Watykańskie)

5 W. Łaszewski, https://fonsomnis.pl/blog/objawienia-maryjne

6 S. Gobbi, Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej, Vox Domini, Katowice 1998, s. 372, p. b-d.

7 Tamże, s. 342, p. c-g.

8 Fatima 2019. Z Fatimą w przyszłość, red. Ks. Krzysztof Czapla SAC, Sekretariat Fatimski, Zakopane 2019, s. 70.

9 Św. L. M. Grignon de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Lublin 2014, s. 215.

10 Tamże, s. 217.

11 W. Łaszewski, Zwycięstwa z pomocą nieba, Fons Omnis, Granica 2015.

12 W. Łaszewski, Wszystko o różańcu, który może wszystko, s. 195.

13 F. J. Sheen, Maryja. Pierwsza miłość świata, Kraków 2018, s. 132.

14 W. Łaszewski, Zwycięstwa z pomocą nieba, Fons Omnis, Granica 2015, s. 175.

15 K. Litwińska-Rączka, Dlaczego małżeństwa się nie rozwodzą?Przegląd badań, “Zbliżenia” 2015, nr. 16, s. 38.

16 Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae (16.10.2002), nr. 41.

17 Jan Paweł II, Familiaris Consortio (22.11.1981), nr. 60.

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl