joomla templates top joomla templates template joomla

Matka Oczekująca

Od chwili Zwiastowania Maryja jest Matką.

 

Kolejny w naszym życiu Adwent to dobra okazja do nawiązania głębszej relacji z Maryją. Maryja, jak każda mama, oczekiwała narodzin Dziecka i z pewnością przygotowywała się do tej wyjątkowej chwili. Przeżywanie Adwentu razem z Nią, może nam pomóc wejść w radość tego szczególnego oczekiwania.

 

Adwent [łac. adventus – ‘przyjście’] to szczególny czas w roku liturgicznym, który przygotowuje nas na przyjście Pana Jezusa. Pierwsza część Adwentu – do 16 grudnia – przypomina o potrzebie przygotowania na ostateczne przyjście Jezusa przy końcu czasów oraz na nasze spotkanie z Nim w chwili naszej śmierci. W drugiej części Adwentu, trwającej od 17 grudnia, z radością oczekujemy zbliżającej się Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Warto na tej drodze poszukać duchowego przewodnika, przyjaciela, który pomoże nam dobrze przeżyć ten czas. Z pewnością może nim być św. Józef, który towarzyszył Maryi w oczekiwaniu na Dzieciątko. Mogą być to także: prorok Izajasz, zapowiadający przyjście Mesjasza, i św. Jan Chrzciciel, który swoim uczniom wskazał Jezusa, mówiąc: Oto Baranek Boży (J 1,36). Jednak w sposób szczególny naszą adwentową Towarzyszką jest Maryja, która jako pierwsza w wyjątkowy sposób oczekiwała przyjścia Jezusa, nosząc Go pod swoim Sercem.

 

W wielu miejscach znajdują się sanktuaria poświęcone Matce Bożej Brzemiennej.

 

Nie wiem, czy wiecie, ale w liturgii Kościoła obchodzone było kiedyś Wspomnienie Oczekiwania Matki Bożej. Do dziś w niektórych maryjnych sanktuariach ten dzień, 18 grudnia, jest poświęcony szczególnej modlitwie w intencji matek oczekujących narodzin dziecka oraz w intencji dzieci, które znajdują się pod sercem swoich mam. Warto wiedzieć, że w wielu miejscach znajdują się też sanktuaria poświęcone Matce Bożej Brzemiennej, gdzie modlitwa w tych intencjach trwa przez cały rok. Poniżej opisujemy kilka z nich.

 

 

Guadalupe

Guadalupe to sanktuarium w Meksyku, zapewne dobrze Wam znane. 12 grudnia 1531 r. na zboczu wzgórza Tepeyac Maryja objawiła się Indianinowi, Juanowi Diego, z prośbą, by w tym miejscu wybudować kościół. Po dwóch nieudanych próbach rozmowy Indianina z biskupem miejsca, Maryja dała znak – bukiet pięknych kastylijskich kwiatów, które Juan Diego zaniósł do biskupa. Jednak znacznie większą niespodzianką od Maryi był wizerunek, jaki ukazał się na płaszczu Indianina, gdy ten wysypał przed biskupem naręcze kwiatów. Maryja w wizerunku z Guadalupe ukazała się jako Niewiasta obleczona w słońce, w sukni bogato zdobionej kwiatami i płaszczu przystrojonym gwiazdami. Bogata symbolika Obrazu była dla zamieszkujących ten teren Azteków „Ewangelią obrazkową”, z której mogli oni wyczytać najważniejsze prawdy wiary. Jedną z nich jest Tajemnica Wcielenia. Maryja na wizerunku z Guadalupe nie przychodzi bowiem sama – w swoim łonie nosi małego Jezusa. Świadczą o tym: kwiat nahui ollin, znajdujący się na łonie Maryi, aztecki symbol pełni życia, oraz ciemna wstążka, którą Maryja jest przepasana. W tamtej kulturze był to znak stanu błogosławionego. Maryja przychodzi więc w tym objawieniu jako Matka Życia, Patronka Życia Poczętego i matek oczekujących potomstwa. O Jej szczególnym posłannictwie świadczyć może też znak, jaki w 2007 roku ukazał się na sukni Maryi. W dniu, gdy w Meksyku liberalizowano prawo aborcyjne, wierni mogli zaobserwować na łonie Maryi w wizerunku Guadalupe światło, które przybrało kształt Dziecka w początkowej fazie życia. I choć nie jest to oficjalnie potwierdzony cud, było to niesamowite zdarzenie, przypominające, że każde życie ludzkie jest święte i nienaruszalne – od poczęcia.

 

 

Skępe

Skępe to niewielkie polskie miasto w pobliżu Włocławka. Znajduje się w nim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw. W kościele pw. Zwiastowania NMP czczona jest cudowna figura, przedstawiająca młodziutką Maryję w stanie błogosławionym, w postawie stojącej, ubraną w złotą suknię. Sanktuarium powstało jako owoc objawień Matki Bożej. W drugiej połowie XV wieku zaczęły pojawiać się pierwsze świadectwa ludzi, którzy nad przydrożnym głazem widzieli Maryję. Tak było również m.in. w 1480 r. Jedna z modlących się osób zobaczyła Matkę Bożą, która zapowiedziała, że modlitwa pobożnych ludzi zanoszona w tym miejscu będzie miła Jej Synowi. Kilkanaście lat później, w 1495 r., miał miejsce cud uzdrowienia Zofii Kościeleckiej z przewlekłej choroby nóg. Zgodnie z poleceniem Maryi uzdrowiona Zofia udała się do Poznania, aby odnaleźć figurę Matki Bożej. Po długich poszukiwaniach w jednej z pracowni pod Poznaniem znalazła rzeźbę, przedstawiającą Niepokalaną taką, jaką Zofia ujrzała podczas objawień. Rzeźbiarz, zaskoczony tym faktem (nie był autorem tej figury i nie wiedział, skąd wzięła się w jego warsztacie), przekazał ją Zofii za darmo. Ona zawiozła ją do Skępego i ofiarowała jako wotum dziękczynne. Niedługo później do Skępego sprowadzeni zostali ojcowie Bernardyni, mający troszczyć się o przybywających pielgrzymów. W 1755 r. figura została koronowana koronami papieskimi. Mimo zaborów i wojen cudowna figura ocalała. Po II wojnie światowej pielgrzymi znów zaczęli gromadzić się w sanktuarium. Od 2014 r., co miesiąc, w sanktuarium prowadzona jest modlitwa w intencji matek w stanie błogosławionym oraz o dar potomstwa dla małżeństw. Pielgrzymi zostawiają tam wiele świadectw doznanych łask, szczególnie dotyczących otrzymanego daru potomstwa i szczęśliwego rozwiązania. W tym roku mija 525 lat od sprowadzenia do sanktuarium figury Matki Bożej Brzemiennej.

 

W Skępem Maryja przypomina o świętości każdego życia poczętego.

 

 

Matemblewo

Dzielnica Gdańska Matemblewo, to kolejne z miejsc w Polsce, gdzie czczona jest Matka Boża Brzemienna. Historia tego miejsca rozpoczęła się w XVIII wieku od cudownego zdarzenia, którego opis przekazany został w tradycji ludowej. Pewnego razu w środku srogiej zimy, gdy szalała zamieć, miejscowy stolarz udał się pieszo do Gdańska. Chciał jak najszybciej sprowadzić lekarza do żony, mającej urodzić dziecko, której stan się pogarszał. Niestety w drodze opadł z sił. Wówczas zaczął się gorąco modlić. Ukazała mu się piękna postać brzemiennej Niewiasty, która oznajmiła, że żona szczęśliwie urodziła mu syna i że może spokojnie wracać do domu. Kiedy stolarz ostatkiem sił dotarł do domu, zastał tam żonę i nowonarodzonego syna – tak jak zapowiedziała mu Maryja. Po kilku dniach stolarz dał świadectwo o tym zdarzeniu ojcom Cystersom z pobliskiego klasztoru oliwskiego. Na miejscu objawień postawiono kapliczkę i umieszczono w niej figurę Maryi Brzemiennej. Zaczęli tam przybywać pielgrzymi, a szczególnie matki oczekujące narodzin dziecka i te, które nie mogły doczekać się potomstwa. Kult Maryi Brzemiennej rozwijał się. W 1952 r. poświęcono odnowioną figurę Matki Bożej, a w 1990 r. miała miejsce jej koronacja. Figura przedstawia postać brzemiennej Niewiasty w postawie stojącej. Kobieta ubrana jest w czerwoną suknię i ciemnobłękitną szatę. Maryja w lewej ręce trzyma białą lilię. Jedną stopą Maryja miażdży głowę węża, a drugą wspiera na księżycu. Wokół Jej głowy znajduje się wieniec z 12 gwiazd. Maryja Matemblewska patronuje wszystkim matkom w stanie błogosławionym. Przy parafii prowadzone jest duszpasterstwo rodzin i matek oczekujących narodzin dziecka. Od 1989 r. przy sanktuarium funkcjonuje Dom Samotnej Matki, a od 1994 r. Centrum Apostolstwa Rodziny Chrześcijańskiej. W roku 1999 otwarto Dom Rekolekcyjny dla Małżeństw i Rodzin oraz Dom Pielgrzyma. W każdą niedzielę rodzice mogą otrzymać specjalne błogosławieństwo dla siebie i swoich nienarodzonych dzieci. Matemblewo jest też miejscem spotkań obrońców życia. Wyrazem troski o życie jest także „okno życia”, które działa przy Domu Samotnej Matki w Matemblewie od 2009 r. Dokładnie rok temu (8 grudnia 2020 r.) przy współpracy z  sanktuarium powstała także inicjatywa „SOS Jestem w Ciąży”, która wspiera Mamy będące w trudnej sytuacji, prowadząc telefon zaufania (+48 780 117 735) i oferując pomoc medyczną, psychologiczną, duchową i prawną. Rodzice mogą tu uzyskać wsparcie w czasie ciąży, a także po poronieniu i aborcji. Fundacja oferuje także opiekę perinatalną rodzicom z trudną diagnozą lekarską ich nienarodzonego dziecka.

 

 

Wąbrzeźno

Wąbrzeźno jest miastem w województwie kujawsko-pomorskim położonym w okolicy Grudziądza. Również i tam znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. Kult maryjny był na tym terenie obecny już w XVI wieku. Od połowy XVII wieku czczono w tej okolicy wizerunek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. W roku 1685 cudowny obraz przeniesiono z Kowalewa Pomorskiego do Wąbrzeźna. Jako cudowne zdarzenie potraktowano fakt, że stratowane podczas uroczystości przez rzesze pielgrzymów zboża, na drugi dzień odrosły, a zebrany później z nich plon był bardzo obfity. W Wąbrzeźnie działy się także inne liczne cuda, szczególnie uzdrowienia. W drugiej połowie XX wieku przeprowadzono renowację cudownego obrazu. Po zdjęciu z niego srebrnej szaty i usunięciu wierzchniej warstwy malarskiej okazało się, że wizerunek przedstawia Maryję w stanie błogosławionym. Dlatego w 1993 r. ustanowiono w tym miejscu Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. Rok później w parafii powstał Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W roku 2002 miała miejsce koronacja cudownego Obrazu. Obraz przedstawia Maryję w czerwonej sukni i ciemnoniebieskim płaszczu, z lilią w prawej dłoni i aureolą z 12 gwiazd nad głową. W sanktuarium nadal pielęgnowany jest kult maryjny. Również i dziś pielgrzymi dziękują za zdrowie, za dar rodzicielstwa i łaskę nawrócenia. Szczególną troską modlitewną i duszpasterską otaczane są tutaj rodziny, matki w stanie błogosławionym i dzieci nienarodzone.

 

Oprócz wyżej wymienionych sanktuariów, wizerunki Maryi Brzemiennej znajdują się także w kilku innych miejscach w Polsce np. w Pasierbcu (archidiecezja łódzka), Sandomierzu (kościół katedralny), Krakowie (bazylika św. Floriana). Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka po Polsce peregrynuje także od kilku lat figura Matki Bożej Brzemiennej. Dla mnie osobiście pięknym znakiem macierzyństwa Maryi i świętości życia jest monstrancja z kaplicy wieczystej adoracji w Niepokalanowie. Jest to dużych rozmiarów figura Maryi wykonana z metalu, w której centrum – pod sercem Niepokalanej – jest miejsce na Najświętszy Sakrament. Można więc powiedzieć, że jest to kolejny przykład przedstawienia Maryi w stanie błogosławionym, a równocześnie Maryi jako Niewiasty Eucharystii, która daje nam Jezusa. To także jasny przekaz mówiący o świętości każdego ludzkiego istnienia.

 

Ołtarz wieczystej adoracji z Niepokalanowa przypomina o tym, że Maryja jest Niewiastą Eucharystii, która przynosi nam Jezusa.

 

 

Nasza odpowiedź

Podsumowując, zadajmy sobie pytanie – co mówi nam dziś Maryja Brzemienna, Matka Oczekująca, Ta, która jak każda Matka nosiła pod sercem Dzieciątko? Pokazuje nam, że każde życie poczęte jest cudem i należy je chronić. Bo Tajemnica Wcielenia, choć świętowana najbardziej uroczyście 25 grudnia, rozpoczęła się przecież, tak właściwie, już 9 miesięcy wcześniej – 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania NMP. To od tej chwili Jezus stał się realnie obecny wśród nas jako Człowiek. I od tej chwili, tj. od poczęcia, rozpoczyna się istnienie każdego człowieka. Maryja Brzemienna może więc być Patronką każdej mamy oczekującej narodzin dziecka. Może uczyć także każdego z nas, jak wspierać mamę i tatę nienarodzonego dziecka, którzy czasem znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. W takich chwilach często to od naszej postawy, od naszej reakcji na wiadomość o poczęciu dziecka, może zależeć decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu daru poczętego życia. Warto tutaj postawić sobie kilka pytań: Jaka jest moja relacja z mamami oczekującymi narodzin dziecka? Czy wspieram je, wyrażam gotowość pomocy? Czy zostawiam je same z problemami, lękami? A może śmieję się, że to dziecko „nieplanowane”, że tyle dzieci to już przesada, że przecież matka jest za młoda, itp.?

Matka Oczekująca jest także dla nas przypomnieniem o eucharystycznej obecności Jezusa. Bo dzisiaj Jego realna obecność to przede wszystkim Sakrament Eucharystii, gdzie pozostał z nami aż do skończenia świata (Mt 28,20). Matka Najświętsza, Niewiasta Eucharystii, może nam pomóc głębiej przeżywać spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, może rozbudzić w nas tęsknotę za Nim i zaprosić nas do radosnego oczekiwania na Jego przyjście w każdej Komunii świętej. Może nam wreszcie przypomnieć o tym, jak ważne jest to, by stale przygotowywać się na spotkanie z Nim – w Chlebie eucharystycznym, ale i w momencie naszej śmierci.

Matka Oczekująca to także, tak zwyczajnie, mama każdej i każdego z nas. Matka, która zawsze oczekuje spotkania z nami, z radością i troską słucha naszych modlitw, i pragnie naszego zbawienia. I tak jak kiedyś mówiła do ubogiego Juana Diego zatroskanego chorobą wuja, tak i dziś do nas mówi przepiękne słowa, świadczące o Jej macierzyńskiej miłości: Czy nie jestem tu z tobą Ja, twoja Matka? Czyż nie jesteś w zagłębieniu mego płaszcza, w skrzyżowaniu mych rąk? Wsłuchajmy się zatem w Jej głos i od Niej uczmy się postawy radosnego oczekiwania.

 

Matka Oczekująca to także, tak zwyczajnie, mama każdej i każdego z nas. Matka, która zawsze oczekuje spotkania z nami...

 

 

Źródła:

https://radioniepokalanow.pl/18-grudnia-wspomnienie-oczekujacej-matki-bozej/ (dostęp: 12.11.2021)

http://bernardyniskepe.com/ (dostęp: 11.11.2021)

http://www.matemblewo.pl/ (dostęp: 12.11.2021)

https://www.sosjestemwciazy.pl/ (dostęp: 12.11.2021)

https://sanktuarium-wabrzezno.pl/ (dostęp: 12.11.2021)

https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/856/sanktuarium-matki-bozej-brzemiennej-w-wabrzeznie (dostęp: 12.11.2021)

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl