joomla templates top joomla templates template joomla

Słowo Duszpasterza - nr 4/2021 - Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1 Tes 4, 3a)

Na okładce: Faustynka ze Wspólnoty Rodzin Guadalupiańskich przebrana za św. Faustynę w czasie Balu Wszystkich Świętych (2019)

 

Bóg pragnie nas uświęcić. Jego wolą jest to, abyśmy i my byli tam, gdzie On jest i gdzie króluje na wieki.

Życie człowieka jest wielkim darem Bożym i nie kończy się tutaj na ziemi. Ono ma trwać wiecznie. Trzeba mieć tę świadomość, że my tu na ziemi zmierzamy ku śmierci, która jest koniecznym etapem tej wędrówki, ale nie ostatecznym. Śmierć powinna być dla nas ludzi wiary bramą, przez którą przechodzi się do wieczności. Niczego co materialne przez nią nie przeniesiemy. Idą za nami, jak wierzymy, nasze dobre uczynki, ale także i to, co jest związane z konsekwencją naszych grzechów – kara wieczna. Aby dotrzeć do celu naszego życia, jakim jest niebo, czasem dusza ludzka potrzebuje oczyszczenia i stąd też jest stan czyśćca, w którym człowiek przygotowuje się do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Ze względu na to, że człowiek po śmierci nic już nie może zmienić w swoim życiu, dlatego też Kościół pielgrzymujący, ten na ziemi, swą modlitwą i odpustami, chce pomagać duszom czyśćcowym dotrzeć do nieba. Zachęcam więc Was do modlitwy i ofiarowywania odpustów za dusze w czyśćcu cierpiące, aby jak najwięcej osób mogło cieszyć się chwałą zbawionych.

Należy podkreślić, że w Kościele mamy wielu świadków pięknego życia, którzy dotarli już do nieba. Są to święci i błogosławieni oficjalnie ogłoszeni przez Kościół, ale także nasi przodkowie, którzy już radują się oglądaniem Boga twarzą w twarz. Warto wpatrywać się w ich życie, słuchać ich słów, aby naśladując ich cnoty i sposób postępowania, znaleźć swoją drogę prowadzącą do celu, jakim jest niebo. Pierwsza wśród nich jest Maryja, która swą postawą opisaną w Piśmie Świętym, konkretnie wskazuje jak przeżywać życie ziemskie, aby otrzymać wieniec zwycięstwa po śmierci.

Niech ten kwartalnik będzie pomocą w zachwycie nad przedstawionymi postaciami świętych i błogosławionych Kościoła, niech zachęci nas do modlitwy za zmarłych oraz ukaże nam Maryję jako wzór przyjmowania Boga w swoim życiu oraz świętości płynącej z głębokiej relacji z Nim.

Życzę owocnej i inspirującej lektury.

Z modlitwą i błogosławieństwem +

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl