joomla templates top joomla templates template joomla

Słowo Duszpasterza - nr 1/2022 - Budujmy cywilizację życia!

Na okładce: Jedna z mam należących do Wspólnoty Rodzin Guadalupiańskich cieszy się z daru potomstwa.

 

Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. (Ps 139, 14ab)

Te słowa psalmisty przypominają nam, że jesteśmy godnym podziwu dziełem Boga. On stworzył nas w sposób cudowny. Życie ludzkie jest cudem. Bóg powołuje człowieka do życia, chce, aby przez nie objawiła się Jego chwała. Dlatego życie człowieka jest święte! Stąd płynie wartość życia ludzkiego. Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, powołał go do nieśmiertelności, do życia w wieczności z Nim samym. To wielki dar, ale i zadanie – aby je chronić i szanować. Potrzeba przyjąć ten dar, przyjąć i uczynić wszystko, co możliwe, aby mogło się rozwijać i spełnić w wieczności. Św. Jan Paweł II, wielki obrońca życia, często wspominał,  że w dzisiejszym świecie panuje „ cywilizacja śmierci”, zamiast „cywilizacji życia”. Tyle różnych zagrożeń czyha na życie ludzkie – aborcja, eutanazja. Ponadto współczesny człowiek nie dba o własne zdrowie, czym niszczy swe życie.

Dlatego święty papież wzywał nas, abyśmy budowali „cywilizację życia”, bo to Bóg jest Panem życia – my jesteśmy tylko jego depozytariuszami. Mamy więc powinność, aby strzec świętości swego życia, ale także, aby przez swoje słowa, czyny przypominać, że każde jest cudem, którego nie można niszczyć. W sposób szczególny zaś bronić życia tych najsłabszych, bezbronnych, którzy nie mają jeszcze możliwości do obrony samych siebie. Niech artykuły znajdujące się w tym kwartalniku przypominają nam tę prawdę wartości naszego życia oraz uwrażliwiają nas na jego ochronę – od poczęcia do naturalnej śmierci. Odkryjmy piękno życia – swego życia i drugiego człowieka, gdyż w każdym z nas swoje mieszkanie uczynił sam Bóg - więc nie zabijaj!

Z modlitwą i błogosławieństwem +

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl