joomla templates top joomla templates template joomla

Miłosierdzie Boże – Jezu, ufam Tobie!

 

Metoda scenka z pytaniami
Potrzebne materiały strój siostry Faustyny, zeszyt/dzienniczek, długopis, alba dla Jezusa, dwa paski/materiał (biały i czerwony)
Wiek dzieci 4-8 lat
Czas trwania 40 minut

 

Miłosierdzie Boże – Jezu, ufam Tobie!

 

Cel zajęć:

Zrozumienie czym jest
Miłosierdzie Boże

 

Przebieg zajęć:

1. Scenka o św. s. Faustynie (przedstawiają animatorzy)Narrator, s. Faustyna, Jezus

 

Narrator: Siostra Faustyna, Helena Kowalska przyszła na świat dnia 25 sierpnia 1905 roku w małej wiosce Głogowiec. Była trzecim dzieckiem z dziesięciorga rodzeństwa. Biedni, lecz szlachetni rodzice, wpajali w swe dzieci chrześcijańskie cnoty, zwłaszcza miłość Boga, posłuszeństwo i pracowitość. Helenka od najmłodszych lat wyręczała matkę w pracach domowych i w opiece nad młodszym rodzeństwem. Do szkoły chodziła tylko trzy lata. Mając 14 lat rozpoczęła samodzielną pracę, by zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Z myślą o wstąpieniu do klasztoru zdradziła się rodzicom już w 15. roku życia. l sierpnia 1925 roku została przyjęta do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W kwietniu 1926 roku w Krakowie Helenka, jako siostra Maria Faustyna, rozpoczęła nowicjat. Po złożeniu ślubów zakonnych pracowała w Warszawie, w Płocku, w Wilnie i Krakowie. Obarczona wieloma obowiązkami, prawie cały dzień spędzała w kuchni czy ogrodzie; umiała jednak każdą pracę przemieniać na modlitwę i żyć stale w Bożej obecności. Była skupiona, pobożna, zjednoczona z Panem Jezusem, a równocześnie naturalna, pracowita i roztropna. W 1934 roku zaczęła pisać Dzienniczek.

 

do sali wchodzi s. Faustyna, trzyma w ręku dzienniczek (zeszyt)

 

Faustyna: Bądź uwielbiona, o Przenajświętsza Trójco, teraz i czasu wszelkiego. Bądź uwielbiona we wszystkich dziełach i tworach Swoich. Siostra Faustyna z dzienniczkiem i piórem lub długopisem, siada przy stoliku i zaczyna coś notować.

 

Narrator: Cel pisania Dzienniczka określiła sama s. Faustyna, jako spełnienie polecenia Pana Jezusa i nakaz spowiednika: ks. Michała Sopoćki. Wyznała też, że pragnie przez ten Dzienniczek dać poznać ludziom dobroć i łaskę Bożą. Sługa Boża notuje w Dzienniczku „na gorąco” swoje przeżycia i łaski nadzwyczajne. Wiele miejsca i to ze szczególną uwagą, poświęca pouczeniom, natchnieniom i poleceniom Bożym.

 

siostra Faustyna wstaje i zaczyna się modlić (klęczy)

 

Faustyna: Dopomóż mi do tego, o Panie, aby moje oczy były miłosierne, Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich. Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków. Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.

 

do sali wchodzi Jezus Miłosierny, ubrany w białą szatę, do alby ma przyklejone dwa paski - jeden biały a drugi czerwony, jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotyka szaty na piersiach.

 

Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: JEZU UFAM TOBIE. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik.

Narrator: Wkrótce siostra usłyszała następne życzenia Jezusa.

 

Jezus: Chcę, aby ten obraz był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta Niedziela ma być świętem Miłosierdzia.

 

Jezus wychodzi z sali

 

Narrator: W 1935 roku Pan Jezus przekazał s. Faustynie słowa koronki do Miłosierdzia Bożego, a w dwa lata później w Krakowie polecił czcić godzinę swej śmierci, którą sam nazwał godziną wielkiego miłosierdzia dla świata.

 

siostra Faustyna trzyma różaniec w ręku i odmawia koronkę

 

Faustyna: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 

siostra Faustyna wychodzi z sali

 

Narrator: Siostra Faustyna zmarła w opinii świętości 5 października 1938 roku w Krakowie - Łagiewnikach. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec św. Jan Paweł II wyniósł s. Faustynę do chwały ołtarzy, tzn. ogłosił ją błogosławioną, a 30 kwietnia 2000 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego ogłosił siostrę Faustynę świętą.

 

 2. Pytania dla dzieci:

- Kim była św. Faustyna?

- Kto się objawił św. Faustynie?

- O co prosił Pan Jezus św. Faustynę?

- Dlaczego św. Faustynę nazywamy „sekretarką Bożego Miłosierdzia”?

- Co to znaczy być miłosiernym?

- Jak możemy okazywać miłosierdzie naszym bliźnim?

 

3. Modlitwa: jeden dziesiątek koronki do Miłosierdzia Bożego.

 

4. Śpiew: Jezu, ufam Tobie!

 

5. Kolorowanie obrazu Jezusa Miłosiernego z samodzielnym wykonaniem podpisu „Jezu Ufam Tobie” albo rysowanie uczynków miłosierdzia.

 

 

Dołącz do Wspólnoty Rodzin Guadalupiańskich!

 

Spotykamy się we wtorki o godz. 17:00 w salkach przy Archikatedrze Lubelskiej.

 

Więcej informacji pod numerem: 512-563-621

 

 

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl