joomla templates top joomla templates template joomla

Uwielbiam Cię (Magnificat)

muz. Agnieszka Beszłej

 

Ref. Uwielbiam Cię, uwielbiam    a

Uwielbiam Cię, uwielbiam    d

Uwielbiam Ciebie Panie!   // x 2    F e F e a      (F G a)

 

1. Wielbi dusza moja Pana    F G a G

I raduje się mój duch

w Bogu Zbawcy moim

Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej

Oto bowiem błogosławić będą mnie wszystkie pokolenia    F G a G

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny!    F G

 

2. Jego Imię jest święte, Jego miłosierdzie    F G a G

z pokolenia na pokolenie,

nad tymi, którzy się Go boją!

Okazał moc swego ramienia

Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich

Strącił władców z tronu a wywyższył pokornych

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych

z niczym odprawił!    F G a E

 

3. Ujął się za swoim sługą Izraelem,    F G a G

pomny na Swe miłosierdzie                                     

Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi

I jego potomstwu na wieki!    F G a

 

Wielbi dusza moja Pana!   // x 2    F G a G

Wielbi dusza moja Pana!   // x 4    a G a G a G G a

 

Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl