joomla templates top joomla templates template joomla

Słowo Duszpasterza - nr 2/2021 - Dwa Serca - Jezusa i Maryi

Na okładce: Najświętszy Sakrament na tle wizerunku Matki Bożej, który towarzyszy posługom Wspólnoty Guadalupe.

 

Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi to dwa Serca ze sobą zjednoczone. Zjednoczone przez fakt Wcielenia Syna Bożego, ale także zjednoczone w miłości i pokorze. Jezus i Maryja całkowicie kochają Boga, ich Serce wypełnia jedynie miłość. To pokorne miłowanie pełne jest uniżenia i służby sprawie Bożej i człowiekowi. Maryja nosiła pod swym Sercem Jezusa i już wtedy Jej życie przepełniała ogromna miłość Boża, a Ona pokornie wszystko to, co się wokół działo, rozważała w swoim sercu (por. Łk, 2, 19. 51). To zjednoczenie Serc Jezusa i Maryi jest dla nas zachętą do jednoczenia swego życia, swoich pragnień, wszystkiego czym żyjemy z Bożym Sercem. To nasze zjednoczenie dokonuje się przez upodabnianie do Maryi i Jezusa przez wierne naśladowanie Ich życia i cnót. Czerpiąc wzór z Serca Maryi stajemy się dziećmi według Serca Jezusowego.

Jest jeszcze jeden element łączący te dwa Serca – to raniący je cierń. Każdy ludzki grzech jest tym, co rani Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Dlatego Jezus przez objawienia się św. Małgorzacie Marii Alacoque oraz Matka Boża, która objawiła się w Fatimie, zapraszają nas do wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi i grzechy jakie wyrządzamy my sami oraz inni biedni grzesznicy. To wołanie Matki, która współcierpi z Synem, jest wołaniem o nasze nawrócenie i pokutę! Trzeba nam usłyszeć ten głos i przez podjęcie praktyk pokutnych, pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca, „wyjmować ciernie” z Serca Jezusa i Maryi, a w ten sposób wracać do źródła łaski i trwać w Nim – bo tylko tutaj jest nasza nadzieja. Jak mówił św. Augustyn: „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu”. Szukajmy tej drogi do spełnienia, tuląc się w Sercu Jezusa i Maryi – bo te zjednoczone Serca zatriumfują, zwyciężą wszelkie zło i dadzą pokój.

Niech lektura tego kwartalnika pomoże nam przypomnieć sobie, jak można jednoczyć się z Maryją i Jezusem i niech to przyniesie nam błogosławiony owoc w życiu ziemskim i wiecznym.

Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami. Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami.

Z Błogosławieństwem +

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl