joomla templates top joomla templates template joomla

Słowo Duszpasterza - nr 2/2022 - Eucharystia źródłem życia

Na okładce: Eucharystia źródłem życia

 

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.(Mt 26, 26 - 28)

Wezwanie Jezusa wypowiedziane w czasie Ostatniej Wieczerzy, aby Jego uczniowie spożywali Ciało i Krew Pańską oraz czynili to na Jego pamiątkę, jest misją, którą podjęli Apostołowie i ich następcy. W ten sposób spełniają się też słowa Jezusa: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20b). Jezus jest z nami, jest obecny w swoim Kościele – żywy i prawdziwy w swoich sakramentach a szczególnie w Eucharystii. Msza Święta jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Jezus ofiaruje się za nas swojemu Ojcu pod postacią chleba i wina. Jest to uobecnienie ofiary krzyżowej z Golgoty. Uczestnicząc we Mszy Świętej, razem z Chrystusem składamy cześć i chwałę Bogu Ojcu w Duchu Świętym. Eucharystia, w czasie której przyjmujemy Komunię Świętą, jednoczy nas z Chrystusem, daje Jego moc do pokonania wszelkich trudności życia. Dlatego, jak naucza Kościół Katolicki w dokumentach Soboru Watykańskiego II oraz w Katechizmie Kościoła Katolickiego: Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego (Sobór Watykański II Konstytucja Lumen Gentium 11, KKK 1324). To właśnie z Eucharystii płynie siła, aby wypełnić misję życia chrześcijańskiego. Z niej człowiek czerpie moc, aby żyć miłością, aby umieć ofiarować się drugiemu człowiekowi. Ona uzdalnia do służby i podążania drogą wyznaczoną przez Jezusa. Eucharystia jest też szczytem życia chrześcijańskiego, tzn. nie ma doskonalszej formy modlitwy, niż właśnie Msza Święta. Tutaj człowiek namacalnie dotyka Boga – przyjmując Komunię Świętą jednoczy się z Nim także fizycznie. Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, w moim ciele jest Jego Ciało, a w mojej krwi płynie Jego Krew. Eucharystia jest więc konkretną pomocą w naszej drodze do świętości, jak mawiał bł. Carlo Acutis: Eucharystia jest autostradą do nieba.

W tym numerze kwartalnika chcemy przypomnieć o wartości Eucharystii, o tym, jak ważna jest ona w życiu chrześcijanina, aby ten mógł pełnić dzieła miłosierdzia i jak najlepiej pełnić swoje powołanie już tu na ziemi. Niech lektura artykułów rodzi w nas jeszcze większe pragnienie Eucharystii – pokarmu na drogę do wieczności i zachęci do odkrywania jej wciąż na nowo.

Z modlitwą i błogosławieństwem +

 


Zamów Książkę nr 1

Zamów Książkę nr 2

VideoBlog Guadalupe

Logowanie

Wyłącznie dla członków Wspólnoty i jej Dzieł. Informacje: admin@guadalupe.com.pl

Kontakt

e-mail zespół:
zespol@guadalupe.com.pl
administrator strony: admin@guadalupe.com.pl